Et godt team starter i toppen

I min lille artikelserie om at skabe et godt team, vil jeg nu hoppe til toppen af virksomheden: Bestyrelsen.

Hos IPW Systems har vi siden vores start i 2002 troet på, at hvis man vil være stor, så må man opføre sig som om, man er stor. Altså ikke ved at indføre tunge, rigide processer og 11 lag af ledelse – på det punkt skal man selvfølgelig bevare den lille virksomheds dynamik og personlighed – men derimod ved at gøre ting professionelt, som de store virksomheder gør. Derfor har vi fra dag 1 haft en professionel bestyrelse.

Der er kommet mere fokus på bestyrelsesarbejdet de senere år. Det er en trend der er skyllet ind fra det store udland hjulpet godt på vej af en del erhvervsskandaler og stramninger, der har fremhævet bestyrelsens reelle ansvar for ordentlig selskabsledelse. Omkring årtusindeskiftet, da vi fik vores bestyrelse, var det dog slet ikke almindeligt for små selskaber at ansætte en bestyrelse.

Den professionelle bestyrelse

Det er ikke usædvanligt, at små selskaber har en såkaldt ”tantebestyrelse” – en bestyrelse bestående af et par familiemedlemmer og virksomhedens advokat, som alle alene er der fordi selskabslovgivningen foreskriver, at der skal være en bestyrelse. Tantebestyrelsen har ingen egentlig funktion andet end at være formel underskriver på nogle få årlige standarddokumenter og et årsregnskab.

En professionel bestyrelse er en ganske anden sag. Med ”professionel bestyrelse” menes en bestyrelse, der ikke blot er indsat til at ordne nogle få formalia, men som faktisk er ansat for at bidrage med værdi til ledelsen af selskabet.

Hvorfor skulle det så være omkostningen værd? Det er relativt nemt at svare på med 3 gode grunde i prioriteret rækkefølge.

Ordentlighed

For et par årtier siden sagde min farverige advokat til mig: ”I computerfolk har fandme altid brug for nogen til at rende bag ved jer med en kost og et fejeblad”. Det har han nok til dels ret i, om end jeg ikke tror det er begrænset til ”computerfolk” alene. Det er vist et gennemgående problem for mange iværksættere, at de er ”erfaringsresistente tidsoptimister”, som en af mine bekendte, der også er selvstændig, så præcist udtrykte det. Vi har alt for travlt med at løbe ud over stepperne til altid lige at få fulgt op på ”alt det kedelige”. Det har vi altid bedre tid til i næste uge. Derfor er det rigtigt værdifuldt, at der 4-5 gange om året kommer en flok alvorlige mennesker, som faktisk forlanger at se en redegørelse for alt det kedelige og som spørger kritisk til det de ser. Derfor er det naturligvis også vigtigt, at dem man har ansat til at være bestyrelse ikke blot taler ledelsen efter munden, men faktisk forlanger, at der er orden i sagerne – at der er budgetter, balancer, penge nok i kassen til driften og ingen udeståender med myndighederne.

Faglig sparring

Det er også kendetegnende for iværksættere, at de sjældent fra starten kan ret meget andet end at være begejstrede udøvere af et håndværk. De har aldrig før etableret distributionskanaler, lavet servicekontrakter, haft basiskurset i HR eller fået viden om hvordan det nu lige er man beregner den reelle lønsomhed af en konsulentstab. Her er det uvurderligt at få kvalificeret input fra personer, som måske har 25 års ekstra erfaring fra branchen og lignende virksomheder. Eller som måske har mange års erfaring fra kundens side af skrivebordet. Det er faglig viden, som du ikke kan købe dig til hos din revisor eller hos det lokale erhvervsråd.

Mål

Når ordentligheden og den forretningsmæssige dygtighed er på plads, skal bestyrelsen også være med til at sikre, at virksomheden bevæger sig fremad. Det skal de gøre ved at hjælpe ledelsen med at udforme strategier for de kommende år. Og de skal ikke alene hjælpe med udformningen af denne strategiplan, men også være med til at sikre, at ledelsen holder sig på sporet ved at kræve jævnlig rapportering om fremdriften i rejsen mod målene. I vores virksomhed har vi månedlig ledelsesrapportering til bestyrelsen om både den basale driftsmæssige ordentlighed, men også om hvor langt vi er på en række strategiske projekter og nogle udvalgte måltal.

Blåstempling

Der findes muligvis iværksættere der selv kan klare alt det ovenstående uden hjælp fra en bestyrelse. Hvad de dog ikke kan selv, er at være garanter for det. For det er også en del af den værdi du køber: At tre mennesker lægger ansigt, navn og omdømme til at stå inde for, at der er styr på virksomheden, har stor værdi, når du som lille virksomhed skal sælge dine varer til kunder, der er tusind gange større end dig. Det har også en betydning på de interne linjer, hvor det skaber tryghed for medarbejderne at vide, at der er flere der holder øje med virksomhedens drift.

Hvem skal man ansætte?

Det spørgsmål findes der ikke et entydigt svar på. Det mest præcise svar er, at man skal ansætte de bestyrelsesprofiler der passer til der hvor man er i sin udvikling som virksomhed. Vi har hos IPW udskiftet bestyrelsesmedlemmerne efterhånden som vores behov har ændret sig fra det rene fokus på ordentlighed og økonomi, til behovet for faglig sparring og brancheindsigt og til hjælpen med at bringe os endnu længere.

Der er naturligvis også et økonomisk perspektiv, specielt i de tidlige år, hvor man godt kan se bunden af pengekassen. Det kan være man mener, at man ikke har råd til at ansætte dem, der lever af bestyrelsesarbejde, selvom det nu ikke er så dyrt, som man lige skulle tro. Der kan også være mange andre egnede kandidater, som vil gøre det billigere – måske fordi de er ved at kickstarte en karriere med bestyrelsesarbejde eller bare gerne vil have lidt adspredelse fra deres daglige profession. Du må overveje hvad du mangler og forhøre dig i dit netværk om mulige kandidater du kan spørge. Den allervigtigste forudsætning er dog, at man som iværksætter har en ambition om, at man gerne vil have en større og bedre virksomhed. At man rent faktisk af hele sit hjerte vil det her. Ellers kan man ligeså godt holde sig til tanterne.

Hos IPW har vi ikke fortrudt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.